×

شما الان اینجا هستید: خانه / زندگی با اهل بیت/ زندگی با اهل بیت/ او با شماست هرجا که باشید/ او با شماست هر جا که باشید 15

او با شماست هر جا که باشید 15

1398/04/17

باسمه تعالی و بذکر ولیه 
        يكی دیگر از راه هایی که خدای متعال خودش را به انسان معرفی کند، همان است كه شما به آيات تكويني خدا نظر كنيد و با نظر خودتان و با حالت سؤالي خودتان را با نشانه هاي خداي متعال مواجه مي كنيد. و این زمينه معرفي خداي متعال را توسط خودش در خودتان فراهم مي كنيد. باز اگر دقت كنيد زمينه معرفي، در اين نحوه باز انقطاع است. پس مواجه كردن انسان، خودش را با آيات خداي متعال، كه در واقع نشانه هاي او هستند، فراهم كردن زمينه معرفي خداست، به خود خداي متعال. حالا در آن نوع اول كه گفتيم، آيات انفسي بود. اين نوع آيات، آفاقي است. آيات قرآني هم يك نوعش است.
      يك نوع هم هست كه باعث شكفته شدن اين معرفت فطري در انسان مي شود. (يعني معرفتي كه انسان داشته ولي فراموشش كرده)، هم باعث افزايش معرفت مي شود. يعني خداي متعال اگر عنايت كند و تفضل كند، خودش را بيشتر معرفي مي كند و آن، مبادرت به عبادات خداوند است. انجام دادن اعمالي كه خداي متعال فرموده و انجام دادن اعمال، به نحوي كه خداي متعال فرموده است، هر دو نوعش.
         تمام زندگي را و اعمالش را خداي متعال، در دينش تعيين فرموده كه چه شكلي انجام بشود. لذا زندگي كردن به نحوي كه خداي متعال خواسته با اين نيت، كه چون خداي متعال خواسته من اين كار را مي كنم، اين زندگي باعث شكفته شدن و به ياد آوري آن معرفت فراموش شده، و از طرفي به عنايت خداي متعال، زياد شدن آن مي‌شود.
 اما در ميان اين مجموعه اعمال زندگي، يك عمل هايي هست كه خداي متعال، مشخصا روي آنها تاكيد بيشتري فرمودند، كه ما متاسفانه همان ها را عبادات مي شماريم، در حالي كه اين طور نيست. آنها افضل عبادات هستند. نماز، روزه، جهاد، حج، امر  به معروف و نهي از منكر و غيره . . .
         مطلب بعدي اين است كه، پس به اين ترتيب مبادرت به عمل به عبادات خداي متعال عموما، و آن عناوين و مواردي كه مشخصا روي آنها تكيه شده، باعث پيدا شدن معرفت و افزايش آن، براي انسان مي شود. 
 
 
لینک مطالب مرتبط:
 
 

0f 0c 180 v
 
 
پسندیدم  f

g y اشتراک در شبکه های اجتماعی

:نام
:ایمیل
:نظر
:کد امنیتی
لیست مطالب
کلک پارسه