×

شما الان اینجا هستید: خانه / جدول زمان بندی کلاس ها/ مرکز شریعتی/ رایانه و زبان/ تابستان 96/ کلاس های مربوط به: تابستان 96
مرکز شریعتی
نام کلاس روز ساعت تعداد جلسات قیمت(ریال) ثبت نام
کامپیوتر کودکان روزهای فرد /زوج 17:30-16 10 120000 h
مرکز امیرآباد
نام کلاس روز ساعت تعداد جلسات قیمت(ریال) ثبت نام
کامپیوتر کودکان روزهای فرد /زوج 17:30-16 10 120000 h
کلک پارسه