×

شما الان اینجا هستید: خانه / جدول زمان بندی کلاس ها/ مرکز امیرآباد/ رایانه و زبان انگلیسی/ تابستان 96/ کلاس های مربوط به: تابستان 96
مرکز شریعتی
نام کلاس روز ساعت تعداد جلسات قیمت(ریال) ثبت نام
کامپیوتر کودکان روزهای فرد /زوج 17:30-16 10 120000 h
مرکز امیرآباد
نام کلاس روز ساعت تعداد جلسات قیمت(ریال) ثبت نام
کامپیوتر نوجوانان روزهای فرد /زوج 16-17:30 10 1200000 I
طراحی وب سه شنبه-پنج شنبه نیاز به گذراندن ترم قبل 10 1500000 I
اتو کد روز های فرد نیاز به گذراندن ترم قبل 10 1500000 I
INDESIGN روز های فرد 10_11 10 1500000 I
COREL روزهای زوج 11:30-12:30 10 1500000 I
ILLUSTRATOR روزهای زوج 11:30-13 10 1500000 I
EXCELL روزهای فرد /زوج 16-17:30 10 1500000 I
ICDL 1 روزهای زوج 10-11:30 10 120000 I
ICDL 2 روزهای زوج 10-11:30 10 120000 I
تایپ روزهای زوج 16-17:30 10 1200000 I
زبان انگلیسی خردسال روز های زوج 14:30-16 12 1200000 I
زبان انگلیسی مبتدی(Top Noch F) دوشنبه-چهارشنبه 11:30-13 12 1100000 I
Family and Friend starter شنبه-سه شنبه 16-17:30 12 1100000 I
Family and Friend 3/1 یکشنبه/پنج شنبه 17:30-19 12 1100000 I
Family and Friend سه شنبه/ پنج شنبه 16-17:30 10 1100000 I
زبان پیشرفته روز های فرد 10-11:30 14 1800000 I
Top Notch 1 دوشنبه-چهارشنبه 11:30-13 14 1500000 I
زبان انگلیسی کودکان روزهای زوج 16-17:30 14 1500000 I
Top Notch Fundamental روزهای زوج 14:30-16 14 1500000 I
Family and Friend 3 روزهای زوج 17:30-19 14 1200000 I
Family and Friend 1 روزهای زوج 16-17:30 14 1200000 I
Family and Friend s روزهای زوج 8:30-10 14 1200000 I
زبان مبتدی روزهای فرد /زوج 16-17:30 14 1200000 I
photoshop شنبه 11:30-10 10 120000 h
کامپیوتر کودکان روزهای فرد /زوج 17:30-16 10 120000 h
کلک پارسه